Klauzule abuzywne w sprawach związanych z kredytem we frankach

Coraz głośniej jest o sprawach „frankowiczów” i to w kontekście wygranych spraw w sądach. Sądy, uznając, że klauzule walutowe zawarte w umowie są niezgodne z prawem rozstrzygają sprawę na korzyść kredytobiorców.

Co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. są to postanowienia zawarte w umowie, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Aby uznać dane postanowienie za abuzywne muszą zostać spełnione dwie przesłanki łącznie. Postanowienie musi kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz musi być rażące naruszenie jego interesów. Zgodność indywidualnych postanowień z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Pod uwagę bierze się różne okoliczności takie jak np. treść umowy, okoliczności zawarcia, pozycje stron umowy.  Ocenie podlega, czy konsument zawarł by taką umowę, gdyby mógł indywidualnie uzgodnić warunki umowy. Zawarte niedozwolone postanowienia w umowie są niewiążące dla kredytobiorcy, ale umowa obowiązuje w pozostałym zakresie, chyba, że bez tych postanowień umowa nie może dalej istnieć, wtedy prowadzi to do unieważnienia całej umowy.

Jak sprawdzić czy w umowie kredytowej znajdują się niedozwolone postanowienia?

W różnych bankach postanowienia niedozwolone w umowach były konstruowane inaczej. Klauzule te pozwalały bankom na samodzielne ustalanie kursu franka szwajcarskiego przy wpłacie raty oraz innego przy spłacie kredytu. Tym samym bank uzyskiwał dodatkowy zysk z przeliczeń kursowych, kosztem nieświadomych kredytobiorców. Taka konstrukcja jest niezgodna z prawem. Jeżeli w umowie kredytowej znajdują się postanowienia abuzywne konsument ma możliwość do wystąpienia przeciwko bankowi o unieważnienie umowy lub odfrankowienie.

Gdzie sprawdzić czy umowa zawiera klauzule abuzywne?

Najlepszym rozwiązaniem jest analiza umowy kredytowej przez profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę na temat umów frankowych. Umów się na spotkanie z adwokat bielsko, który przeanalizuje umowę pod względem abuzywności postanowień oraz pod względem unieważnienia całej umowy. Wskazać należy, że Rzecznik Finansowy opracował zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez różne banki w umowach kredytowych nazwane „mapa klauzul abuzywnych”.  Znajdują się tam postanowienia, które są abuzywne z podziałem na banki, lata zawierania umów, produkty.

Jeśli zastanawiasz się co możesz zrobić ze swoją umową kredytu, skontaktuj się z kancelaria frankowa bielsko biała, która dokona analizy czy w umowie występują klauzule abuzywne, jakie kwoty są do odzyskania oraz przedstawi możliwości i warunki współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *